top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • X
  • TikTok
logo jk9

LOPTY

Výcvikové lopty K-9 sú ideálnym riešením pre rôzne aktivity. Či už ide o aportovanie, kedy váš pes rozvíja svoje lovné inštinkty a učí sa prinášať loptu späť, alebo o výcvik, kde môžete využiť loptu ako odmenu či motiváciu pre správne vykonané cviky. Lopta sa hodí aj na preťahovanie, čím sa posilňuje vzájomná väzba medzi vami a vaším psom, a zároveň sa pracuje na jeho sile a vytrvalosti.
bottom of page