top of page

REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamačný poriadok sa riadi ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. (ďalej len zákon) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len tovar), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho a zodpovednosť za chyby (ďalej len reklamácie). Tento reklamačný poriadok platí medzi predávajúcim - EXIM 2007 s.r.o., so sídlom na Hlavná 63, 945 04, Komárno, Slovensko a kupujúcim – zákazníkom internetového obchodu www.julius-k9.sk

Reklamačný poriadok

Spracovanie reklamácie

1. V prípade chýb, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, je kupujúci povinný sa bezodkladne obrátiť s detailami závady a poprípade taktiež s fotografiami na zákaznícky servis e-dogshop cez formulár, ktorý nájdete pod týmto textom.

2. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do troch dní od obdržania reklamácie o spôsobe spracovania reklamácie. Do tejto doby se nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady primeranej podľa druhu výrobku alebo služby.

3. Kupujúci preukáže pôvod tovaru pri spracovaní reklamácie príslušnou faktúrou a číslom objednávky. Ak nie je schopný tieto doklady predložiť, je povinný doložiť uzavretie kúpnej zmluvy iným preukázateľným spôsobom.

4. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť spracovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim výslovne nedohodnú na dlhšej dobe. Po uplynutí tejto doby sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

5. Pri vrátení tovaru alebo zaslaní na opravu koná kupujúci vo vlastnom záujme tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúcemu nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar by mal byť podľa možností v pôvodnom obale (alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave), v úplnom stave, vrátane káblu a všetkého ostatného príslušenstva. Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením dokladu o kúpe alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uskutočnenie kúpy.

6. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru brániacej jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2022. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Snažíme sa robiť svoju prácu poctivo a podľa nášho najlepšieho vedomia...ale sme ľudia a mýliť sa je ľudské. Práve preto sa snažíme Vašu reklamáciu vybaviť čo najrýchlejšie!

Prosíme našich vážených zákazníkov, aby si svoje objednávky skontrolovali a vybrali si správny tovar, čím pomôžu minimalizovať dopad na životné prostredie spojený s prípadným vrátením tovaru (doprava, balenie...). Neustále sa snažíme zdokonaľovať informácie k produktom, aby ste si vedeli zvoliť správne aj na prvýkrát. 

  • Vyplňte online formulár pre reklamáciu

  • Následne zabalte tovar na vrátenie (nič nemusíte prikladať)

  • Skontrolujte, či je tovar v pôvodnom stave

  • Balík prineste na akékoľvek výdajné miesto Packety - ich zoznam nájdete tu: https://www.zasielkovna.sk/pobocky

  • Nahlásite obsluhe ID kód pre spätnú zásielku: ID 95612538

UPOZORNENIE:

1. Nezabudnite, že produkt musí byť vrátený v pôvodnom stave a originál obale, spolu so všetkými doplnkami a štítkami (tovar by mal byť vhodný na opätovný  predaj). Pokiaľ sa nedodržia vyššie uvedené kritéria, reklamáciu Vám nebudeme vedieť 

 

​2. Vrátenie tovaru je bezplatné len v prípade, ak budete postupovať uvedeným spôsobom - keďže náklady za vrátenie tovaru cez Packetu hradíme my, Vám už prostriedky za dopravu nevraciame - čiže Vám vrátime späť prostriedky len za vrátený tovar (bez dopravy).

 

3. Bezodkladne a v každom prípade nám zašlite tovar najneskôr do 14 dní od prebratia tovaru.

Pokiaľ máte možnosť alebo uprednostňujete kuriéra, balík nám môžete poslať späť na

adresu, ktorú nájdete aj na faktúre, avšak na vlastné náklady:

EXIM 2007 s.r.o.

           Hlavná 63

           945 04 Komárno 

POSTUP

REKLAMÁCIA TOVARU

bottom of page