Reklamácia tovaru

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa riadi ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. (ďalej len zákon) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len tovar), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho a zodpovednosť za chyby (ďalej len reklamácie).

Tento reklamačný poriadok platí medzi predávajúcim - EXIM 2007 s.r.o., so sídlom na Hlavná 63, 945 04, Komárno, Slovensko (ďalej len e-dogshop) a kupujúcim – zákazníkom internetového obchodu www.e-dogshop.sk

Spracovanie reklamácie

1. V prípade chýb, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, je kupujúci povinný sa bezodkladne obrátiť s detailami závady a poprípade taktiež s fotografiami na zákaznícky servis e-dogshop cez formulár, ktorý nájdete pod týmto textom.

2. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do troch dní od obdržania reklamácie o spôsobe spracovania reklamácie. Do tejto doby se nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady primeranej podľa druhu výrobku alebo služby.

3. Kupujúci preukáže pôvod tovaru pri spracovaní reklamácie príslušnou faktúrou a číslom objednávky. Ak nie je schopný tieto doklady predložiť, je povinný doložiť uzavretie kúpnej zmluvy iným preukázateľným spôsobom.

4. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť spracovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim výslovne nedohodnú na dlhšej dobe. Po uplynutí tejto doby sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

5. Pri vrátení tovaru alebo zaslaní na opravu koná kupujúci vo vlastnom záujme tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúcemu nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Tovar by mal byť podľa možností v pôvodnom obale (alebo obale, ktorý zabráni poškodeniu tovaru pri preprave), v úplnom stave, vrátane káblu a všetkého ostatného príslušenstva. Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením dokladu o kúpe alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uskutočnenie kúpy.

6. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru brániacej jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2022. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Snažíme sa robiť svoju prácu poctivo a podľa nášho najlepšieho vedomia...ale sme ľudia a mýliť sa je ľudské. Práve preto sa snažíme Vašu reklamáciu vybaviť čo najrýchlejšie!

Prosíme našich vážených zákazníkov, aby si svoje objednávky skontrolovali a vybrali si správny tovar, čím pomôžu minimalizovať dopad na životné prostredie spojený s prípadným vrátením tovaru (doprava, balenie...). Neustále sa snažíme zdokonaľovať informácie k produktom, aby ste si vedeli zvoliť správne aj na prvýkrát. 

Postup pri vrátení tovaru (určeného na reklamáciu) je veľmi jednoduchý:

  1. Vyplňte online reklamačný formulár, nájdete ho pod textom. Prosíme Vás o dôkladné vysvetlenie a opísanie problému, ak je možnosť priložte aj fotografiu.

  2. Po vyplnení formuláru dostanete od nás ID kód. 
  3. Následne zabalte tovar na vrátenie (nič nemusíte prikladať, tlačiť, šetríme papierom a v systéme už máme Vaše údaje a formulár). 

     4. Balík prinesiete na akékoľvek výdajné miesto Packety a nahlásite obsluhe ID kód, ktorý ste od nás dostali emailom. Zoznam výdajných miest nájdete tu: https://www.zasielkovna.sk/pobocky

      5. Vrátenie tovaru je bezplatné len v prípade ak budete postupovať uvedeným spôsobom!

      6. Vrátené balíky od Vás preberáme na výdajnom mieste:

ID VÝDAJNÉHO MIESTA: 4728
ADRESÁT: EXIM 2007 s.r.o.
ADRESA: Bratislavská cesta 4018, 945 01, Komárno (predajňa DUNTEL)

Pokiaľ máte možnosť alebo uprednostňujete kuriéra, balík nám môžete poslať späť na adresu, ktorú nájdete aj na faktúre, avšak na Vaše náklady:

EXIM 2007 s.r.o.
Hlavná 63
945 04 Komárno